Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
  • Οι εγγραφές ξεκίνησαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015
  • Νέα τμήματα δημιουργούνται καθ΄όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων σπουδαστών. 
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  • Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Online Λεξικό Νοηματικής Γλώσσας

http://gym-ekv-thess.thess.sch.gr/
"Μαθαίνω... με Χειλεανάγνωση και Νοηματική" : Online Εκπαιδευτική Εφαρμογή 
  

Στην ιστοσελίδα του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου EAE Κωφών & Βαρηκόων Θεσσαλονίκης λειτουργεί Online Διαδραστική Εκπαιδευτική Εφαρμογή τύπου ΛΕΞΙΚΟΥ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Το Λεξικό Νοηματικής Γλώσσας θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://gym-ekv-thess.thess.sch.gr

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Είμαι άνθρωπος και δεν είμαι άλαλος αλλά βροντώδης και θα σας πάρει η φωνή μου στη μουσική, να σας εξημερώσειΕίναι κωφός αλλά δεν είναι άλαλος
Άλλο λαλιά και άλλο ομιλία. Η ομιλία μπορεί να επιτευχθεί ίσως και με νοήματα, σε πολύ περιορισμένο επίπεδο, και με σήματα και συνθήματα. Αλλά λαλιά γίνεται από τα όργανα της φωνής. Η κωφότης έφερε άλλοτε και αλαλία, διότι οι κωφοί αφήνονταν στο περιθώριο, με τη σφαλερή ιδέα ότι αφού δεν αντιδρούν και δεν απαντούν, κάτι συμβαίνει με το νου τους. Και έμεναν οι άνθρωποι και κωφοί και άλαλοι. Κωφάλαλοι, εθεωρείτο δηλαδή αναπόφευκτο σύνδρομο.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Νοηματικές Γλώσσες: σημαντικό τμήμα του γλωσσικού μωσαϊκού της Ευρώπης

Ευρώπη: μια ήπειρος πολλών νοηματικών γλωσσών

Οι νοηματικές γλώσσες αποτελούν σημαντικό τμήμα του γλωσσικού μωσαϊκού της Ευρώπης. Βασίζονται σε κωδικοποιημένες κινήσεις των χεριών αντί σε ήχους και είναι εξίσου πλούσιες με τις ομιλούμενες γλώσσες όσον αφορά τις γραμματικές δομές, το συντακτικό και το λεξιλόγιο. Σε γενικές γραμμές, κάθε ομιλούμενη γλώσσα έχει μια αντίστοιχη νοηματική.

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Κωφών Μαθητών: Πειραματικά Αποτελέσματα, Πρακτικές και Προοπτική.

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα στην εκπαίδευση των Κωφών παιδιών στην Ελλάδα και δεν είναι μέρος του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων σήμερα. Στη σχετικά μικρή ιστορία της εκπαίδευσης των Κωφών στην Ελλάδα (λιγότερο από 70 χρόνια), η ΕΝΓ ήταν είτε απαγορευμένη είτε περιθωριοποιημένη και μόνο τα τελευταία χρόνια σταδιακά αυξάνεται η αποδοχή και χρήση της στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμα και όταν περιλήφθηκε στο αναλυτικό πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής ως εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, αναφέρθηκε απλώς ως σκοπός και διδακτικός στόχος [Προεδρικό Διάταγμα 301 (ΦΕΚ 208/29.8.1996)].

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ένα άλλο μέσο επικοινωνίας

Τι είναι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα;
Οι περισσότεροι άνθρωποι, που δεν έχουν προσωπικές ή κοινωνικές επαφές με κωφούς, έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι νοηματικές γλώσσες είναι ένα είδος παντομίμας ή αναπαράστασης κάποιας από τις φωνούμενες γλώσσες που μιλάνε οι ίδιοι. Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική από την ευρέως διαδεδομένη αυτή αντίληψη. Οι νοηματικές γλώσσες (που, σημειωτέον, είναι πολλές και εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους), διαφέρουν από τις υπόλοιπες φυσικές γλώσσες ως προς το ότι μας είναι λιγότερο γνωστές, όχι όμως και ως προς τις γλωσσολογικές αρχές που διέπουν την επικοινωνιακή τους λειτουργία.

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Επάγγελμα: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Περιγραφή Επαγγέλματος:

Αντικείμενο της εργασίας του είναι η γνώση και η χρήση της νοηματικής γλώσσας ή γλώσσας των κωφών προκειμένου να βοηθήσει στην επικοινωνία μεταξύ κωφών, αλλά και μεταξύ κωφών και ακουόντων.