Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
  • Οι εγγραφές ξεκίνησαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015
  • Νέα τμήματα δημιουργούνται καθ΄όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων σπουδαστών. 
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  • Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 


ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Ε.Ν.Γ.)
  • 4 κύκλοι διδασκαλίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (120 ώρες ανά κύκλο, 2 φορές εβδομαδιαίως από 2 ώρες), τα οποία οδηγούν σε συμμετοχή στις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ.. 
  • Τμήματα προετοιμασίας για εξετάσεις επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στα πεδία εξέτασης: Κείμενο – Εικόνες – Βίντεο. Τμήματα δημιουργούνται 3 φορές το χρόνο και διαρκούν μέχρι τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ. ανά προκήρυξη.
  • Εντατικά τμήματα δημιουργούνται, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων σπουδαστών.
  • Τμήμα Επαγγελματιών με στόχο την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την καλύτερη επικοινωνία με τους κωφούς πελάτες και συνεργάτες τους.
  • Παιδικά Τμήματα

Περισσότερες πληροφορίες 
Απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Σχολής Ε.Ν.Γ. της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ,Βάκχου 19-23, Θεσσαλονίκη (Πλησίον Ν.Σ. Σταθμού & όπισθεν Ξενοδοχείου Καψής)
Τηλ. επικοινωνίας: 2310.500191

Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – ΄16:00

1 σχόλιο: