Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Παιδικά Παραμύθια & Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική

Οι «Δεκαεπτά Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» περιέχουν αφήγηση στην ΕΝΓ και δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΠΠΕ «Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης Γλώσσας και Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Κωφά Παιδιά» ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Περιλαμβάνει επιλεγμένες ιστορίες από τα Ανθολόγια της Δ΄ και της Ε΄ Δημοτικού, που είναι βασισμένες στην προφορική παράδοση, μύθους του Αισώπου και ανέκδοτα και την απόδοση μιας ιστορίας χωρίς λόγια.

Επιλέξτε το κάθε παραμύθι πατώντας πάνω στην αντίστοιχη εικόνα.

Σαν το αλάτι
Η αλεπού
και το κοράκι
Ο βοσκός και
τα αστεία του
Το κωφό
δένδρο
Ο διερμηνέας
Γάτα – Λιοντάρι
και Άνθρωπος
Η χελώνα
και ο λαγός
Η
καταιγίδα
Τα δύο κοκόρια
Ο λαγός και τα
βατράχια
Το λιοντάρι
και το ποντίκι
Το παραμύθι που
δεν είχε
τέλος
Στο δικό
τους σπίτι
Το στάρι
που έγινε
αμύγδαλο
Ο τρεις
συμβουλές
Για πρώτη
φορά στο
θέατρο
Up & Up

Σφραγίδα Καλής Πρακτικής - Μάθηση 2.0 Plus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου